OCR Output

*

thon vredgas, han har hört min ed. |
Hur skön' är dock den frestarn led ! | ;
Hur lockande! Vik från mig, satan! °
Hvar är mitt bälte? Hvar mitt bref?

Med egen hand Kung Garl det skrefi >

Min faders svärd är godt, det biter

i synnerhet på Moscoviter.

¥

Det var en glidje till att sla, os

jag önskar, Kungen sett derpå.

Som mogna ax för lian strödde?

Mig tycktes nästan sjelf jag blödde.
i Och brefvet jag till Stockholm för, ; :

min ära står i pant derför.

Upp! ögonblicken äro dyra ” = =

Så talar han i ”feberyra, ft |

och dödsblek sjunker stridens vän

på fredlig kudde ner igen.

Och lif och död de stride båda
om ynglingen, men lifvet: vann;” . ’
och faran småningom försvann
och Axel kunde nu beskåda
+ med sansad blick, fast skum och matt” =
, den Engel vid hans sida satt. ae
Hon var ej som Idyllens Sköna