OCR Output

¥

ech talte om-den fordna tid, i é
och hvar gång Carl blef nämnd dervid
han lyfte på den slitna Hatten.

Förundrad stod jag vid hans knän

(ty längre opp jag då ej räckte)

och bilden af hans hjelteslägte

den har jag från min barndom hän.
Och månget dunkelt sagominne

bor sedan dess uti mitt sinne
svärdsliljan likt, när i sitt frö

hon sofver under vintrens snö.

Den gamle hvilar hos de döde.
Frid med hans aska! Sagans ord
Tag den, Nord, >
och gråt med mig vid Axels öde!
Mot gubbens ord min sång är matt,
i enkla rim tillhopasatt.

har jag af honom.

TET

Den store. Kungen lag i Bender,
» Förödda voro ren hans länder, :
beledt hans namn, nyss ärorikt,

Hans folk en sårad kämpe likt