OCR Output

nie
SOU
\ AN

MESSE SN
ASEM RANN

AXE L...

| en gamla tiden är mig kär,
den gamla Carolinska tiden,
ty glad han var som samvetsfriden
och modig såsom segren är. . > ¬
; än ligger i 'de norra landen
dess återsken kring himlaranden,
och mäktiga gestalter gå
med bälten. gula, rockar blå, ee <
i aftonrodnan upp och neder. ; :
Med vördnad ser jag opp till Eder,
I hjeltar fran en högre verld

med kyller och med långa svärd! SR

En af de gamla Caroliner - ae

_ jag Kinde i min barndoms dar. ree
På jorden stod han ännu qvar,
| ett segertecken i ruiner, . :

% «

eee

Hae
gases
SIE

oss

meses

ee

nm
Zieh
Sees