OCR Output

De. satt på en af Pindens throner
ep singarkung. i utdidt hof,

och harpan med de rena toner :
låg tystnad på hans arm och’ sof.

Han yar ej mer, som förr» den glade
förtjusarn hörd af stad och land,
och mörkret, för att hämnas, hade

uppå hans ögon lagt sin hand,

Då reste sig ett yngre slägte
med sorl ur sina dalars natt.
De stormade, men ingen räckte
till thronen der den gamle satt.

"Gick så en fremling med sin lyra
den vilda tummelplats förbi.
Han såg väl strider och dess yra,
men icke meningen deri.

*Hyad vill, sad han, det Mnga kifyes?
Den höges måttstock är ej Par.

Från andra höjder såg han lifvet,

hans sång på andra temer går,

SEAN
USSR

EN
CaN

ia

tsrpm gvenieentenern meena

a a NH