OCR Output

\

Ofver

Konung CARL den Xil-tes Graf.
En. a Se |

Uti. Alla. Verldenes. Tilkommande. Tider.
Och.
Alla. Dödligas. Minnen.
Vördad.

CARL. oe XI

Du. ee
Dess. Héca. ArFpa..NAaMn. Efterfrågar.

Konung.
Svea. Gotha. Och. Vendes. Riken.

- Men. ¬
Vil. Du. Veta.
De. Vidftrikta. Linder.
2 Deis.
Skarpa. Vapen. Öfvertåkt. 3
Ge

Finnas. Segermirken.
Pa.
Danfkars. Ry/ffars. Palers. Lithauers.
Och.
Saxers.
Blod- -tvagne. Filt.
Atkar. Du. Tecken.
Af.
Dess. Nit. For, EN. REN. GUDSDYRKAN.
Sa.
Efterfpör. Fjärran. Lågsne. Tros-Förvandter.
För. Hvilka.
Han.
Férlicen. Af. Templet. Opnat.
Af.

e

Dess. TAPPERHET.
Sa.
Férkunnas. Den. Med. Bifvan.
Af. Ofverblefne. Fiender.
Och.
Med. Gniftrande. Ogon. Af. Gri-hirige Stridsmin.
Ar