Sida 3 [3]
OCR Output

;

ee rea
a ae

CX AT Bbl L96

PALS
De nyafte Förklaringar
Norr¬

HALLET ,
I Konat. May:ts HOGA NARVARO;

DESS VETENSKAPS-ACADEMIE,
VID PRE&SIDIT eee

DEN 7

JOHAN CARL WILCKE;

THAMISK PROFESSOR I ExPERAMENTAL- PHYSIKEN.

ENN SEN MM NASN INKA AKAAN
STOCKHOLM,
Tryekt hos JoHAN GEORG Lance, 1778

Öfver

Skenet,

FÖR

SA 177 2 a