OCR Output

1932 DEN 29 NOVEMBER. N:r 27 17

för Vilhelmina taxeringsdistrikt: (Ortsgrupp II

med undantag för Vilhelmina municipalsamhälle, som tillhör ortsgrupp
III)

(omfattar den del av Vilhelmina socken, som tillhör Vilhelmina lands¬
fiskalsdistrikt, d. v. s. dels förutvarande Vilhelmina taxeringsdistrikt, omfat¬
tande byarna Alblosele, Bergbacka, Bernhardstorp, Brännberg, Dalasjö, Gran¬
sjö, Hvalsjönäs, Idbacka, Idvattnet, Kristineberg, Lugnet, Långtjärn, Mellan¬
ås, Mesjö, Mårtensliden, Norråker, Nyland, Rismyrliden, Råsele, Siksjö,
Statsås, Stensele norra, Strömåker och Svannäs eller Svanaberg, Vilhelmina
municipalsamhälle, Vilhelmina kyrkoherdeboställe, kronoparkerna Gideåkro¬
ken, Hörnan, Meseleberget, Småholmarna, Torvsjöån och Vojmåsen även¬
som i mantalslängden under ”å församlingen skrivna” upptagna personer, dels
ock förutvarande Malgomajs taxeringsdistrikt, omfattande återstående del av
Vilhelmina socken eller byarna Andersmark, Backe, Blajkliden, Bångnäs,
Djupdal, Doijnsjö, Dorris, Eriksberg, Fjällboberg, Granhöjden, Granliden,
Grundfors, Grytsjö, Hornsjö, Hällfors, Karlsbacka, Klimpfjäll, Kroksjö, Lax¬
bäcken, Lomsjönäs, Lövberg, Lövliden, Lövnäs, Lövstrand, Malgovik, Mark,
Marsliden, Marsvik, Nordansjö, Nordanås, Olofsbäck, Rekansjö, Rembacka,
Rönnäs, Saxnäs, Siksjönäs, Sjöberg, Skansholm, Skog, Stalon, Stornäs, Stor¬
vall, Strömnäs, Tjäl och Vilhelmina norra lappby kronoparkerna Aronsjökul¬
larna, Malgomajlandet, Skönvik, Surberget och Varesåsen, fjällägenheter i Ran¬
sarn, frälsetorp vid Kultsjön samt Vilhelmina södra lappby ävensom i mantals¬
längden under ”å församlingen skrivna lappar” upptagna personer):

till ordförande: överläraren E. Petré, Vilhelmina;
» kronoombud: komministern Arthur Stjernholm, Vilhelmina;

för Dorotea socken: (Ortsgrupp II
med undantag för Bergvattnets by, som tillhör ortsgrupp I!1)

till ordförande: jägmästaren Bernhard Påhlson, Dorotea;
,» kronoombud: kommunalnämndsordföranden A. N. Aldén, Ormsjö;

för Åsele socken: (Ortsgrupp II
med undantag för Åsele municipalsamhälle, som tillhör ortsgrupp IIT)

till ordförande: kronojägaren E. R. F. Öhman, Söråsele, Åsele;
» kronoombud: kommunalkamreraren J. P. Grenholm, Åsele;

för Fredrika socken: (Ortsgrupp II)

till ordförande: lantbrukaren E. E. Nordenstedt, Fredrika;
» kronoombud: handlanden A. Domeij, Fredrika,