OCR Output

1932 DEN 29 NOVEMBER. N:r 27 5

för Kågedalens taxeringsdistrikt: (Orstgrupp II

med undantag för Bolidens gruvsamhälle jämte Bjurlidens och Strömfors
byar, som tillhöra ortsgrupp III)

(omfattar Kågedalens församling och Bolidens gruvsamhälle jämte Bjur¬
lidens och Strömfors byar)

till ordförande: häradsskrivaren Ernst Manns, Skellefteå;
,» kronoombud: kommunalnämndsordföranden Nils Johan Fahlgren,
Ersmark;

jör Skellefteå sockens norra taxeringsdistrikt: (Ortsgrupp II)

(omfattar återstående byar och lägenheter av Skellefteå norra landsfiskals¬
distrikt):

till ordförande: jägmästaren Aug. Skoog, Skellefteå;
» kronoombud: hemmansägaren O. D. Lundmark, Degerbyn, Skellefteå;

för Byske sockens södra taxeringsdistrikt: (Ortsgrupp II)

(omfattar Fällfors församling jämte byarna Drängsmark, Hemmistjärn,
Brattliden, Ostvik, Östanbäck och Frostkåge):

till ordförande: handlanden Johan Lundgren, Drängsmarkby;
» kronoombud: lantbrukaren Hugo Lindmark, Drängsmarkby;

för Byske sockens norra taxeringsdistrikt: (Ortsgrupp II)
(omfattar övriga byar och lägenheter inom Byske socken):

till ordförande: handlanden J. Viklund, Byske;
» kronoombud: t. f. landsfiskalen A. Pettersson, Byske;

för Jörns socken: (Ortsgrupp II
med undantag för Jörns municipalsamhälle, som tillhör ortsgrupp III)

till ordförande: landskontoristen J. M. Zingmark, Umeå;
» kronoombud: fattigvårdsstyrelsens ordf. J. E. Tillgren, Storträsk,
Jörn;

för Norsjö socken: (Ortsgrupp I
med undantag för Bastuträsks stationssamhälle, som tillhör ortsgrupp II)

till ordförande: distriktsveterinären C. H. Lexner, Norsjö;
» kronoombud: gårdsägaren Emil Forssgren, Norsjö;

för Malå socken: (Ortsgrupp II)

till ordförande: e. kronojägaren Simon Johansson, Malåträsk;
» kronoombud: inspektoren F. Wikström, Malåträsk;