OCR Output

1932 DEN 29 NOVEMBER. N:r 27 3

för Vännäs köping: (Ortsgrupp III)

till ordförande: e. o. länsbokhållaren Bert Öhman, Umeå;
, kronoombud: konduktören J. V. Johansson, Vännäs;

för Umeå sockens södra taxeringsdistrikt: (Ortsgrupp IT

med undantag för Tegs municipalsamhälle, som tillhör ortsgrupp III)
(omfattar den del av Umeå socken, som tillhör Umeå landsfiskalsdistrikt):

till ordförande: länsassessorn Elis Almgren, Umeå;
, kronoombud: länsbokhållaren Julius Lidblom, Umeå;

för Umeå sockens norra taxeringsdistrikt: (Ortsgrupp II)
(omfattar den del av Umeå socken, som tillhör Holmsunds landsfiskals¬
distrikt) :
till ordförande: disponenten G. Frisén, Teg, Umeå;
— » kronoombud: lantbrukaren Magnus Holmberg, Mickelsträsk, Tavel¬
sjö;
jör Holmsunds socken: (Ortsgrupp II)

till ordförande: förvaltaren Ragnar Carlsson, Holmsund;
, kronoombud: landstingsmannen J. A. Noréus, Holmsund.

jör Sävars socken: (Ortsgrupp I)

till ordförande: hemmansägaren Emil Säfsten, Sävar;
, kronoombud: landsfiskalen Olof Ekbäck, Sävar;

för Holmö socken: (Ortsgrupp IT)

till ordförande: fiärdingsmannen Alifr. Jonsson, Holmön;
, kronoombud: kommunalnämndsordf. Frans Pettersson, Holmön;

för Bygdeå socken: (Ortsgrupp I

med undantag för Robertsfors brukssamhälle, omfattande Edfastmark
n:r 1—6 utanför Robertsfors municipalsamhälle, ävensom nämnda municipal¬
samhälle, vilka tillhöra ortsgrupp II):

till ordförande: landsfiskalen Alvar Liedén, Robertsfors;
, kronoombud: landstingsmannnen Anders Grenholm, Stortjärn, Över¬
klinten;

jör Nysätra socken: (Ortsgrupp I)

till ordförande: häradshövdingen R. Seldén, Robertsfors;
, kronoombud: kommunalnämndsordföranden Aug. Röring, Ånäset;

för Lövångers socken: (Ortsgrupp I)

till ordförande: ombudsmannen Herman Nikolaus Broman, Selet, Löv¬
ånger;
ä kronoombud: f. fjärdingsmannen J. O. Lindgren, Lövånger;