OCR Output

2 1932 DEN 29 NOVEMBER. N:r 27

melholm, Håknäs såg, Håknäs by, Högbränna, Höglågdal, Högland, Hörnsjö
by och järnvägsstation, Järnäs, Järholmen, Kyrkvallen, Leduåsjö, Leduåfors,
Leduåhem, Levar, Långed, Lövås, Mullsjö, Nordmalings municipalsamhälle,
Norrmark, Prästbordet, Tallberget, Torrböle, Öre, Örsbäck och Östanbäck):
till ordförande: komministern Herbert Forsstedt, Nordmaling;
, kronoombud: nämndemannen Ernst Jonsson, Långed, Nordmaling;

för Nordmalings sockens västra taxeringsdistrikt: (Ortsgrupp II)

(omfattar återstående del av socknen eller Abborrtjärn, Ava, Aspeå,
Bergsjö, Bjärten, Brattsbacka, Bräntberg, Fällfors, Genberg, Holmfors,
Hyngelsböle, Högland (Brukets), Jansmark, Klöse, Lögdeå, Manhem, Mjösjö,
Mo, Nordanbäck, Nordsjö, Norrtjärn, Nygård, Nyåkers by och järnvägssta¬
tion, Olovsfors bruk, Orrböle, Ottjärn, Rundvik, Rönnholm, Stavsjöholm, Sten¬
berg, Storfall, Storängen, Sunnansjö, Toböle, Västansjö och Öresund);

till ordförande: kyrkoherden A. Lindström, Norrfors;
» kronoombud: kassören Abel Norgren, Rundvik, Rundviksverken;

jör Hörnefors socken: (Ortsgrupp II)

till ordförande: länsassessorn Allan Rietz, Umeå;
» kronoombud: kommunalnämndsordföranden Tycko Karlsson, Hörne¬
fors, Hörneå;

för Bjurholms socken: (Ortsgrupp I)

till ordförande: lantbrukaren Vikt. Abramsson, Karlsbäck, Norrfors;
» kronoombud: kassören Axel Johnsson, Bjurholm;

för Degerjors sockens norra taxeringsdistrikt: (Ortsgrupp II)
(omfattar Hällnäs och Åmsele fjärdingsmannadistrikt):

till ordförande: inspektoren O. L. A. Malm, Hällnäs;
» kronoombud: disponenten B. Bredenberg, Hällnäs;

för Degerfors sockens södra taxeringsdistrikt: (Ortsgrupp II
med undantag för Vindelns municipalsamhälle, som tillhör ortsgrupp: III)

(omfattar Degerfors och Granö fjärdingsmannadistrikt jämte samtliga
kronoparker inom socknen):

till ordförande: landsfiskalen Hugo Åström, Vindeln;

a kronoombud: nämndemannen P. Aug. Nygren, Tegsnäset, Bjurfors¬
allet;

för Vännäs socken: (Ortsgrupp II)

till ordförande: folkskolläraren Nils Schödin, Spöland;
» kronoombud: kyrkovärden John O. Dahlgren, Spöland;