OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN AA; NI 16 = 1932

N:r 16. Angående prövningsnämndens sammanträde.

Till vederbörandes kännedom och efterrättelse tillkännagives härmed, att
andra sammanträdet för året med Västerbottens läns ordinarie prövningsnämnd
utsatts att taga sin början måndagen den 206 september 1932 klockan 9,30 för¬
middagen å länsstyrelsens ämbetslokal i Umeå.

Umeå i landskontoret den 10 september 1932.

GUSTAV ROSÉN.
AXEL RUDBERG.

Umeå 1932. A.-B. Nyheternas tryckeri