OCR Output

6 1932 DEN 25 AUGUSTI. N:r 15

Den, som önskar upplysning rörande beskaffenheten av honom åliggande
uppgiftsskyldighet och sättet för dess fullgörande, äger att för sådant ända¬
mål hänvända sig till vederbörande beredningsnämndsordförande på landet
och fastighetstaxeringsnämndsordförande i stad.

Umeå i landskontoret den 25 augusti 1932.

GUSTAV ROSEN.
AXEL RUDBERG.

Umeå 1932. A.-B. Nyheternas tryckeri