OCR Output

1932 DEN 25 AUGUSTI. N:r 15 3

Malå socken: Kommunalnämndsordf. Erust Renström, EMG 6
rån

Lycksele socken och Lycksele köping: Förvaltaren Gust. Lin- Fr

dältt;' I YCRSSIG ao ar SIR Ve bre dee LR AR AIN AMS er ce Ne 4 ALE Lycksele

köping

Örträsks och Fredrika socknar: Flemmansägaren E. E. Norden- ke so

HIGIE EST OISRIA ooh bås sjö saln 4 RR NAN FÄR RvR sv STR ARS AE MOR AGE ARA
Stensele socken: Landstingsmannen F. E. Holmner, Gunnarn .... 8

Tärna socken: Hemmansägaren Ernst Johansson, Hemavan ...... 6
Sorsele socken: Kronojägaren Gunnar Ågren, Sorsele .........« 8
Åsele socken: Kommunalkamreraren J. P. Grenholm, Åsele ...... 8
Dorotea socken: Landsfiskalen B.: Nordin, DOorotea..: ss». ss» sve > 8
Vilhelmina socken: Distriktslantmätaren Z. Norman, Vilhelmina .. 8

Till ordförande och ledamöter i taxeringsnämnderna har länsstyrelsen
utsett:
Första taxeringsdistriktet:

Ordförande: Kyrkoherden K. Sundelin, Hörnefors.

Andra taxeringsdistriktet:
Ordförande: Länsassessorn Allan Rietz, Umeå.

Tredje taxeringsdistriktet:
Ordförande: Häradsskrivaren Hugo A. Svensson, Lycksele.

Fjärde taxeringsdistriktet:
Ordförande: Häradshövdingen R. Seldén, Robertsfors.

Femte taxeringsdistriktet:
Ordförande: f. Riksdagsmannen Ludwig Brännström, Skellefteå.

Sjätte taxeringsdistriktet:
Ordförande: Kommunalnämndsordföranden Erust Renström, Malåträsk.

Sjunde taxeringsdistriktet:
Ordförande: Jägmästaren T. Nettelbladt, Åsele.

Åttonde taxeringsdistriktet:
Ordförande: Landsfiskalen W. Åström, Stensele.

Nionde taxeringsdistriktet:
Ordförande: Distriktslantmätaren Z. Norman, Vilhelmina.

Tionde taxeringsdistriktet:

Ordförande: Vattenrättsdomaren N. Quennerstedt, Umeå.
Ledamot: Rådmannen C. Sandström, Umeå. '