OCR Output

2 1932 DEN 25 AUGUSTI. N:r 15

Sjunde taxeringsdistriktet:
Örträsks och Fredrika socknars beredningsdistrikt.
Åsele sockens beredningsdistrikt.

Åttonde taxeringsdistriktet:

Stensele sockens beredningsdistrikt.
Tärna sockens beredningsdistrikt.
Sorsele sockens beredningsdistrikt.

Nionde taxeringsdistriktet:
Dorotea sockens beredningsdistrikt.
Vilhelmina sockens beredningsdistrikt.

Tionde taxeringsdistriktet:
Umeå stad.

Eljte taxeringsdistriktet:
Skellefteå stad.
Till ordförande i beredningsnämnderna har länsstyrelsen utsett följande

personer ävensom bestämt antalet ledamöter i beredningsnämnderna till här
nedan antecknade:

Ledamöter
Nordmalings socken: Kyrkoherden Anselm Lindström, Norrfors. . 8
Bjurholms socken: Häradshövdingen Ebbe Hernlund, Umeå ...... 6
Hörnefors socken: Kyrkoherden K. Sundelin, Hörnefors .......... 6
Umeå socken: Länsassessorn Allan Rietz, Umeå ................ 10
Fiolmsunds socken: Förvaltaren Ragnar Carlson, Holmsund. ..... 6

6 från

ännäss:n

Vännäs socken och Vännäs köping: folkskollläraren Nils Schödin, & från

TOT FET Ae rr dära NER Ae er ASA ATA RE Sa nal Kl alle bl

Vännäs

köping
Degerfors socken: Landsfiskalen Hugo Åström, Vindeln .......... 8

4 från
Sävars och Holmöns socknar: Hemmansägaren Emil Säfsten, Sävar Rn

Folmön
Bygdeå socken: Landstingsmannen And. Grenholm, Stortjärn, Över¬

FREE AAA VALS AN SR SLÖR MONS Ab ALA REAR VASA Ne 8
Nysätra socken: Kamreraren J. A. Lindmark, Ånäset .......... 6
Lövångers socken: Ombudsmannen Herman Nikolaus Broman, Selet,

BIRMRIREE SE LG Da ee an oi SEN VS UD td. 2097-102 Sot 6
Burträsks socken: Landstingsmannen Nils Brännström, Burträsk. . 8
Skellefteå socken: f. Riksdagsmannen Ludv. Brännström, Skellefteå 10
Bureå socken: Förvaltaren G. Wigren, Ursviken ................ 8
Byske socken: Landsfiskalen A. Pettersson, Byske .............. 10
Norsjö socken: Distriktsveterinären C. H. Lexner, Norsjö ........ 8

Aa socken: Kommunalnämndsordf. Nils Sparrman, Björkliden,
SER AR STAS SR IR (I Eee e ie NJA ON nig 0 fe GARN ar id a OR ora Sort an RA Arg Ib 8