OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN AA. Ni IT- 19382

N:r 11. Angående ledamöter och suppleanter i 1932 års länsprövnings¬
nämnd.

Till vederbörandes kännedom och efterrättelse tillkännagives härmed, att
länsstyrelsen till ledamöter och suppleanter i 1932 års ordinarie länsprövnings¬
nämnd utsett nedannämnda personer, nämligen:

Ledamöter:

Vattenrättsdomaren N. Hj. Quennerstedt, Umeå;
Överjägmästaren Sune Hederström, Skellefteå;
Lantbrukaren Johan Magnus Holmberg, Mickelsträsk, Tavelsjö;
Disponenten Victor Fr. Ernberg, Olofsfors, Nordmaling;
Arbetaren Johan Blom, Norrbyskär;

Landstingsmannen Alfred Kriström, Holmsund;
Lantbrukaren Emil Säfsten, Sävar;

Ingenjören R. Insulander, Örviken;

Landstingsmannen Nils Brännström, Ljusvattnet;

f. Riksdagsmannen Ludwig Brännström, Skellefteå;
Riksdagsmannen Carl Lindmark, Drängsmarkby;
Kommunalnämndsordföranden Erust Renström, Malåträsk;
Landstingsmannen John A. Nilsson, Vilhelmina;
Landstingsmannen F. E. Holmner, Gunnarn;
Hemmansägaren Oskar Johansson, Alsmark, Vinliden.

Suppleanter:

Överste Hj. Grafström, Umeå;

Lokeldaren Oscar Dahlqvist, Skellefteå;

Folkskolläraren N. Schödin, Spöland;

Disponenten K. Åhrberg, Robertsfors;

Arbetaren Oskar Johansson, Rundvik, Rundviksverken;
Arbetaren Vilhelm Pettersson, Baggböle, Västerhiske;
Häradshövdingen R. Seldén, Robertsfors;

Förvaltaren Gust. Wigren, Ursviken;

Landstingsmannen A. Grenholm, Södra Stortjärn, Överklinten;
Hemmansägaren Gustaf Holmström, Perlström, Österjörn;
Distriktsveterinären C. H. Lexner, Norsjö;

Förvaltaren S. A. Bjurberg, Åsele;

Handlanden A. Domeij, Fredrika;

Lantbrukaren Ernst Johansson, Björkfors, Hemavan;
Lantbrukaren Oskar Samuelsson, Knaften.