OCR Output

middagen.
Umeå i landskontoret äsen 23 april 1932.

På Länsstyrelsens vägnar:
Axel nudberg. Elis Almgren.