OCR Output

2 1932 DEN 27 AUGUSTI. N:r 8

ee a a
ae Cr eee) We A ALA » Kal:
RNE Kinga ee Re a ek ENARE ll pe
a TR oe a as cece SE x Cb La soc du bbe so ee

Anbud å tomterna skola ingivas till länsstyrelsen. Köpare av obebyggd
tomt skall förbinda sig att inom viss av länsstyrelsen fastställd tid hava bebyggt
tomten. Köparen skall vidkännas alla kostnader för lagfart ävensom andra
med köpet förenade kostnader. Övriga upplysningar lämnas å landskontoret.

Umeå i landskontoret den 27 augusti 1932.

GUSTAV ROSEN.
ALLAN RIETZ.

Umeå 1932. A.-B. Nyheternas tryckeri

C)

an