OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN B. N:r 8 - 1932

Uppläses i Dorotea församlings kyrkor.

N:r’ 8. Angående försäljning av tomter från Dorotea kyrkoherde¬
' bostalle.

Jämlikt bemyndigande i nådigt brev den 30 juni 1932 fdrsaljas nedan¬
nämnda kyrkoherdebostället tillhörande tomter vid Dorotea järnvägsstation
emot här angivna köpeskillingar.

Kvarteret Ulven:

CORRE Wr Fares G25 Kyi as i es Bee ee, kr. 2,200: —
3000 I a Pe ae ee ies ONS ae
Wein ama hla MN Rig, Clee is ae Bae A ain yy OR
e 9 © Se A Oe eee ee » 260: —
a gg RR A Ore gu hs ti ine ar » 850:

Kvarteret F jällämmeln

tomt: nr TP <areah: [GRRE ae SN OS es si Oe ae ae kr. 600: —
Ra pgs AMR Ng ee Sia aL Pie aaron 5» 4805—
patie RS gt PRIM hig SN Seg uch narnia cia Wik aptasigaaonmats fic ee
sh age Rage I i a a Nee CAG aE saree nae tiie » 950:—
i a os Ee en ene ate ane

Kvarteret Järven:

tomt or Fioreal 201551 BVM ees Oi i ee ee ee, kr. 800: —
gy OM ey UU LOI SN cap lie is i oe ee
Wich ge py I ig ne eS ae ae 3» 3008
Sic TR A ORE OTE Aaa » 460: —
Here SÖN RMR a OO A ara » BO0l
se ag RR ey MRR Oe a a ON ee ee » 410; —
ge yy I ee ee ae eae » 900:—

Kvarteret Järpen:

tömtynsultareal: 330034 kya. saa 9 ee ewe kr. 850: —
Pe ee Wp TE gy Oe A ee ee » 000:—
a NM Pe A ans Ss yan es EO:

i RE gp BIOS 5) caine elke ee ees ke 6 18200: —