OCR Output

DE $

lägenhet.
Jämlikt § 6 £ legen sngående avibening av av¬
eld den 19 april 1907 meddelas härigenom, att I

etyrelsen genom beslut denna dag förklarat, att a

gäldsskyldigheten för lägenheten "Falkby mir aa
avsöndrså från 3/126 mntal Nyby mir 7 1 vännäe «
ken upphört från och med innevarande 4re utgång.

Umeå i lendskontoret den 11 april 192.

PS itnestyrelsens vägnar: — :

Bert Ohman. Sm