OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN B. N:ris 4—5 - 1932

Uppläses i länets kyrkor emot bevis, som införväntas
till landskontoret.

N:r 4. Angående åboombyten.

Till följd av inkomna ansökningar har länsstyrelsen nedannämnda tider
innevarande år antagit följande personer till åbor å härefter omförmälda fastig¬

heter:

den 16 januari:

den 11 februari:

samma dag:

samma dag:

samma dag:

den 17 februari:

samma dag:

3/128 mantal av litt. Ak Joesjö n:r 1 i Tärna socken, vilken
krononyhemmansdel av Johan Petter Nilsson upplåtits till
Karl Alexander Larsson mot utgörande av födorådsförmå¬
ner;

1/32 mantal av 5/64 mantal Ullisjaur n:r 1 litt. Af (17) i
Stensele socken, vilken krononyhemmansdel av Anders Nils¬
son och Sara Maria Nilsson upplatits till N. J. Andersson
mot utgörande av vissa födorådsförmåner;

3/64 mantal av 5/64 mantal Ullisjaur n:r 1 litt. Af (17) i
Stensele socken, vilken krononyhemmansdel av Anders Nils¬
son och Sara Maria Nilsson upplåtits till Jonas Emanuel
Andersson mot utgörande av vissa födorådsförmåner;

5/128 mantal av 5/64 mantal Forsmark n:r 1 litt. Af (17) i
Stensele socken, vilken krononyhemmansdel av Hilda Maria
Andersson, född Persson, upplåtits till Oscar Sigfrid Pers¬
son;

5/128 mantal av 5/64 mantal Forsmark n:r 1 litt. Af (17) i
Stensele socken, vilken krononyhemmansdel av Hilda Maria
Andersson, född Persson, upplåtits till Johan Georg Pers¬
son;

1/16 mantal av 1/8 mantal Boksjö n:r 1 litt. Ah (1?) i Tärna
socken, vilken krononyhemmansdel av Nils Johannes Eriks¬
son och Karolina Eriksson upplåtits till Axel Adrian Nils¬
son mot en köpeskilling av 200 kronor;

3/64 mantal litt. Ac Forsbacka n:r 1 i Sorsele socken, vilken
krononyhemmansdel av Hulda Teresia Lundström upplåtits
till Knut Edvin Lundström mot en köpeskilling av 100 kro¬
nor och villkor om födoråd.