OCR Output

2 1932 DEN 28 JANUARI. N:ris 2—3

Bygdea socken:

å landsfiskalskontoret i Robertsfors lördagen den 12 mars 1932 kl.

1—2 e. m.

Lévangers socken:

a landsfiskalskontoret i Lövånger lérdagen den 5 mars 1932 kl.

12—1 e. m.

Nysatra socken:
a pastorsexpeditionen i Nybyn fredagen den 4 mars 1932 kl. 12—-1 e. m.

Burträsks socken:

å landsfiskalskontoret i Burträsk lördagen den 12 mars 1932 kl. 11
i, Mire ¢ Il,

Burea socken:

å Skellefteå södra distrikts landsfiskalskontor i Skellefteå lördagen den
12 mars 1932 kl. 12 middagen—2 e. m.

Skellefteå socken:

å sockenstugan invid landskyrkan i Skellefteå socken lördagen den 12
mars 1932 kl. 12 middagen—2 e. m.

Jörns socken:

å landsfiskalskontoret i Jörn lördagen den 12 mars 1932 kl. 12 midda¬
gen-—I e. m.,

Norsjö socken:
å landsfiskalskontoret i Norsjö fredagen den 11 mars 1932 kl. 2—3 e. m.

Byske socken:

å landsfiskalskontoret i Byske lördagen den 12 mars 10932 kl.
10—12 f. m.

Fällfors församling:
å landsfiskalskontoret i Byske lördagen den 12 mars 1932 kl.
10-12 TM,
Malå socken:
a landsfiskalskontoret i Malåträsk lördagen den 12 mars 1932 kl.
rem,
Lycksele socken:

å ordenshuset i Lycksele köping fredagen den 11 mars 1932 kl.
10—12 f. m.

@|

O