OCR Output

1932 DEN 28 DECEMBER. N:r 166 3

stämmelser har sålunda avvisad värnpliktig att själv bekosta sin resa från den
ort, där avvisandet skett, till tjänstgöringsorten.

Härnösand den 3 december 1932.

GUSTAF LUNDING.
Befälhavare för Härnösands Sjörullföringsområde.

Umeå i landskansliet den 28 december 1932.

GUSTAV ROSEN.
THORSTEN AUREN.

Umeå 1932. A.-B. Nyheternas tryckeri