OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKANSLIET
SERIEN A. N:r 164 - 1932

Uppläses i Norsjö sockens kyrka.
N:r 164. Mjältbrand.

Sedan härstädes anmälts, att en hemmansägaren O. H. Westermark i
Bastuträsks by, Norsjö socken, tillhörig ko dött i mjältbrand, varder härige¬
nom bemälde Westermarks gård förklarad smittad av nämnda sjukdom.

Vederbörande kronobetjäning och kommunalnämnd hava att tillse, att
föreskrifterna i förordningen angående vad iakttagas skall till förekommande
av smittosamma husdjurssjukdomar bland husdjuren den 9 december 1898
noggrant efterlevas.

Umeå i landskansliet den 22 december 1932.

GUSTAV ROSEN.
GUSTAF HULTMAN.

Umeå 1932. A.-B. Nyheternas tryckeri