OCR Output

1932 DEN 20 DECEMBER. N:ris 159—160

den 1 juli; skolande renarna vara bortförda från norskt område, beträffande
förstnämnda distrikten senast den 16 augusti och de övriga före utgången av
samma månad.

Umeå i Lappfogdekontoret den 19 december 1932.
HANS CEDERBERG.

Uppläses i Malå och Norsjö socknars kyrkor två gånger före sam¬
manträdesdagen.

N:r 160. Sammanträde med lappar.
Till allmän kännedom offentliggöres följande:
KUOUNGOREESE.

Skogslapparna i Malå lappby kallas härmed till sammanträde lördagen den
28 januari 1933 klockan 10 förmiddagen uti hemmansägaren Per Bergströms
gård å Malå kykoplats inför undertecknad för behandling av lapparna rörande
frågor.

Umeå i Lappfogdekontoret den 19 december 1932.
HANS CEDERBERG.

Umeå i landskansliet den 20 december 1932.

GUSTAV ROSÉN.
GUSTAF HULTMAN.

Umeå 1932. A.-B. Nyheternas tryckeri