OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKANSLIET
SERIEN AA; Ninis, 1582--1007- 1932

N:r 152. Tingsavslutning med Lycksele tingslag och Vilhelmina tingslag.

Särskilda sammanträden för avslutande av innevarande års lagtima höst¬

ting äro utsatta att hållas
i Lycksele tingslag å tingsstället i Lycksele tisdagen den 20 december 1932

kl. I em. och
i Vilhelmina tingslag å tingsstället i Vilhelmina fredagen den 30 decem¬

ber 1932 klockan 1 em.

N:r 153. Tingsavslutning med Malå och Norsjö tingslag.

Särskilt sammanträde för avslutande av innevarande års lagtima höstting
med Malå och Norsjö tingslag är utsatt att hållas å tingshuset i Norsjö by tis¬
dagen den 20 december 1932 klockan 12 på dagen.

Umeå i landskansliet den 3 december 1932.

GUSTAV ROSÉN.
ELIS ALMGREN.

Umeå 1932. A.-B. Nyheternas tryckeri