OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKANSLIET
SERIEN ANNE föl 1932

N:r 151. Tingsavslutning med Nordmalings och Bjurholms tingslag.

Särskilt sammanträde för avslutande av innevarande års lagtima höst¬
ting med Nordmalings och Bjurholms tingsiags häradsrätt är utsatt att hållas
å tingsstället i Nyåker lördagen den 17 december 1932 klockan 10 f. m.

Umeå i landskansliet den 24 november 1932.

På Länsstyrelsens vägnar:
ELIS ALMGREN. AXEL RUDBERG.

Umeå 1932. A.-B. Nyheternas tryckeri