OCR Output

1932 DEN 10 NOVEMBER. N:ris 144—145

för Skellefteå rullföringsområde n:r 71:

ledamoten landstingsmannen G. E. Karlsson, Hjoggböle,
suppleanten mästerlotsen N. P. Wikström, Ursviken,

jör Umeå sjömanshus n:r 243:

ledamoten handlanden Emil Lundmark, Umeå,
suppleanten grosshandlaren H. Harju, Umeå,

för Skellefteå sjömanshus n:r 244:

ledamoten stadskassören E. Fjellström, Skellefteå,
supplanten byggmästaren K. G. Dahlberg, Skellefteå.

N:r 145. Ledamöter och suppleanter i inskrivningsrevisionen.

Enligt av länets landsting år 1932 verkställda val har i inskrivningsrevi¬
sionen för länets inskrivningsområde samt Umeå och Skellefteå sjömanshus
utsetts för åren 1933—1935 till ledamot riksdagsmannen J. B. Wiklund, Byske,
och till suppleant skiftesgodemannen Oskar Marklund, Ostvik.

I inskrivningsrevisionen kvarstå tidigare valda ledamöterna förvaltaren
Fredrik Almqvist, Bratten, och landstingsmannen Joh. A. Noréus, Holmsund,
samt suppleanterna nämndemannen Nils Karlsson, Tavelsjö, och landstings¬
mannen Karl Karlsson, Högås, Vännäs.

Umeå i landskansliet den 10 november 1932.

GUSTAV ROSÉN.
G. WIK.

Umeå 1932. A.-B. Nyheternas tryckeri