OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKANSLIET
SERIEN A. N:ris 144—145 - 1932

N:r 144. Ledamöter och suppleanter i inskrivningsnämnderna.

Enligt av 1932 års landsting verkställda val hava till ledamöter och supp¬
leanter i inskrivningsnämnderna under åren 1933—1934 för nedannämnda
rullföringsområden och sjömanshus utsetts följande personer, nämligen

jör Umeå södra rullföringsområde n:r 69:

till ledamot hemmansägaren Emil Säfstén, Sävar,
till suppleant fjärdingsmannen C. M. Holmgren, Tavelsjö,

för Uméå norra rulljöringsområde n:r 70:

till ledamot landstingsmannen K. A. Petersson, Vilhelmina,
till suppleant byggmästaren Fritz Johansson, Stensele,

jör Skellefteå rulljöringsområde n:r 71:

till ledamot f. landstingsmannen C. J. Lundberg, Bjursele,
till suppleant hemmansägaren F. V. Lundström, Renström,

för Umeå sjömanshus n:r 243:

till ledamot rådmannen C. Sandström, Umeå,
till suppleant överpostiljonen J. F. Boman, Umeå.

för Skellefteå sjömanshus n:r 244:

till ledamot direktören K. E. Lundström, Skellefteå,
till suppleant byggmästaren Nic. Lundström, Skellefteå.

I inskrivningsnämnderna kvarstå år 1931 valda ledamöter och supple¬
anter, nämligen:

jör Umeå södra rulljöringsområde n:r 69:

ledamoten landstingsmannen Alfr. T. Kriström, Holmsund,
suppleanten kyrkovärden Helmer Hörnström, Levar, Nordmaling,

jör Umeå norra rulljöringsområde n:r 70:

ledamoten landstingsmannen Nils Brännström, Ljusvattnet,
suppleanten hemmansägaren Erik Finnberg, Björksele,