OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKANSLIET
SERIEN ACN:r 43: s7IOo9g

Uppläses i tingslagens kyrkor i vad den rör respektive tingslag
söndagen den 4 december 1932.

N:r 143. Tingsterminer under år 1933.

Författningsenligt kungöres, att 1933 års allmänna tingssammanträden,
lagtima ting och tingssammanträden med tremansnämnd i tingslagen inom
länet utsatts att taga sin början å följande tider: