OCR Output

1932 DEN 27 OKTOBER. N:r 138

Av länsstyrelsen utsedda ledamöter:

valda för åren 1933— 1935:

Agronomen Adolf Granström, Umeå,
Hemmansägaren Erik Finnberg, Björksele,7
Nämndemannen J. A. Hörnström, Hörnsjö, +
Hemmansägaren S. P. Jonsson, Söråsele, Åsele, +
Fabrikören K. O. Norlund, Bureå,
Flottningschefen Oskar Grén, Skellefteå,
Landsfiskalen F. W. Wallmark, Umeå,

Ingenjören T. Nilsson-Stig, Umeå.

valda för åren 1932— 1934:

Hemmansägaren Assar Ågren, Nyby, Bjurholm, +

Disponenten Lorentz Thalén, Umeå,

Landstingsmannen Emil Boström, Bodbyn, Bodbysund,
Landstingsmannen And. Grenholm, Norra Stortjärn, Överklinten,
Disponenten Victor Fr. Ernberg, Olofsfors, Nordmaling,
Jägmästaren Nils Edblad, Sorsele,

Nämndemannen Axel Rådström, Råsele, Meselefors,+
Lantbruksingenjören H. Wikström, Skellefteå.

valda för åren 1931—1933:

Överlantmätaren Helge Rudhe, Umeå,
Landstingsmannen Nils Brännström, Ljusvattnet,
Grosshandlaren J. E. F. Lagerkvist, Umeå,
Nämndemannen Johan Emil Lidén, Norsjö, +
Häradsdomaren Aug. Lundberg, Teg, Umeå,
Gårdsägaren Gust. Lundberg, Bjurträsk, Kusfors, 4
Hemmansägaren O. Zingmark, Ytterhiske, Umeå,
Rådmannen C. Sandström, Umeå.

Umeå i landskansliet den 27 oktober 1932.

GUSTAV ROSÉN.
ELIS ALMGREN.

Umeå 1932. A.-B. Nyheternas tryckeri