OCR Output

ANNES 1932 DEN 22 FEBRUARI. N:ris 34—36

besiktningsmannen i Umeå distrikt,

majoren E. Zetterberg, träffas i sin bostad, Skolgatan 73 A, Umeå, telefon
Umeå 977, varje söckendag mellan kl. 12 på dagen och kl. 3 em. med härefter
angivna undantag, då han träffas utom stationsorten,

å gästgivaregården i Levar första tisdagen i månaderna maj, juli, septem¬
ber och november mellan kl. 11 fm. och 2 em.,

å gästgivaregården i Vindeln första tisdagen i månaderna juni, augusti och
oktober mellan kl. 11 fm. och 2 em., och

å brukshotellet i Robertsfors sista tisdagen i månaderna maj och augusti
mellan kl. 11 fm. och 2 em.,

besiktningsmannen i Skellefteå distrikt,

ingenjören Gunnar Strömbom, träffas i sin bostad i Skellefteå varje söc¬
kendag mellan kl. 12 på dagen och 3 em. med nedan angivna undantag, då han
träffas utom stationsorten,

å gästgivaregården i Norsjö första helgfria dag i varje månad mellan kl.
12 på dagen och 3 em.,

besiktningsmannen i Lycksele distrikt,

distriktsveterinären E. U. Molén, träffas i sin bostad i Lycksele köping, te¬
lefon Lycksele 30, varje söckendag mellan kl. 8 fm. och 11,30 fm. med härefter
angivna undantag, då han träffas utom stationsorten,

5: Storumans mekaniska verkstad i Storuman den 5/4, 7/6, 57, 6/9, 4/10
och 6/12,

å Nordlunds smides- och reparationsverkstad i Sorsele den 6/6 och 5/9 och

å gästgivaregården i Tärnaby den 8/6 och 7/9,

besiktningsmannen i Vilhelmina distrikt,

J. L. Norrbom, träffas i sin bostad i Vilhelmina, telefon Vilhelmina 19, varje
söckendag mellan kl. 10 fm. och 2 em. med nedan angivna undantag, då han
träffas utom stationsorten,

å gästgivaregården i Åsele den 2 maj, 1 augusti och 1 december mellan kl.
11 fm. och 3 em., och
å gästgivargården i Dorotea den 3 maj, 1 juli, 3 oktober och 2 decem¬
ber mellan kl. 11 fm. och 3 em.

Länsstyrelsen har enligt bestämmelsen i 5 $& mom. 2 Kungl. Maj:ts kungö¬
relse den 3 oktober 1930 angående ersättning till besiktningsmän för motorfor¬
don jämte förrättningstaxa m. m. fastställt det tilläggsbelopp till.förrättnings¬
År som må av besiktningsman uttagas å ort utom stationsorten, till 2 kronor

Öre.

- Umeå i landskansliet den 22 februari 1932.

På Länsstyrelsens vägnar:
ELIS ALMGREN. ALLAN RIETZ.

Umeå 1932. A.-B. Nyheternas tryckeri