OCR Output

24 1932 DEN 18 FEBRUARI. N:r 33
1 2 3 | 4
Byske |Kinnbäcks | Hemmansäg.-sonen Ragnar Hemmansäg. Johan Algot
Persson, Perstorp, Bränn-/ Hortlund, Kinnbäck,
fors Brännfors
3 Ren- Arb. Nils Adrian Bränn- Fiskaren Nils Landstedt,
holmens ström, Renholmen Renholmen
j5 Gags- | Hemmansäg. Joh. Åström, Hemmansäg. Nils Åström,
marks Gagsmark, Brännfors Gagsmark, Brännfors
å Ostviks | Hemmansäg. Oskar Mark-| Hemmansäg. Hjalmar Fors¬
lund, Ostvik sell, Ostvik
å Frostkåge | Hemmansäg. John Lind-| Hemmansäg. J. A. Lind¬
ström, Frostkåge, Kåge berg, Froskåge, Kåge
ä Drängs- | Hemmansäg. Hugo Lind-| Handlanden Joh. Lundgren,
marks mark, Drängsmarkby Drängsmarkby
; Östan- | Hemmansäg. Karl Rubin|Folkskollärar. James Pers¬
bäcks Karlsson, Östanbäck, Ost-| son, Östanbäck, Ostvik
vik
j Stor- |Hemmansäg. Edvin Aman-| Hemmansäg. Evald Wik¬
brännans | dus Lundstedt, Storbrän-| lund, Storbrännan, Norr¬
nan, Norrlångträsk långträsk
- Norrlång- | Hemmansäg. Ruben Lind- Skräddaren AA. Nilsson,
träsks ström, Norrlångträsk Norrlångträsk
2 Finn- | Hemmansäg. Gustaf Sund-| Hemmansäg. Sanfrid Lind¬
träsks kvist, Finnträsk, Byske ström, Finnträsk, Byske
5 Ålunds | Hemmansägaren Amandus | Hemmansäg. Viktor Berg¬
Bäcklund, Ålundsby ström, Brännan, Ålunds¬
by
A Fällfors |Hemmansäg. Nils Nilsson,| Hemmansäg. Gustaf Nils¬
Fällfors Fällfors
Malå Malå- -|Inspektoren J. E. Daniels-| Kronojägaren Simon Jo¬
träsks son, Malåträsk hansson, Malåträsk
5 Asplunda | Nämndemannen Ernst Asp,| Kronojägaren Rudolf Holm¬
Asplund, Adak lund, Nylund, Adak
) Långträsks | Hemmansäg. J. L. Eriksson,| Hemmansäg. K. A. Johans¬
Högnäs, Rentjärn son, Grundträsk, Glom¬
mersträsk
- Vännäs | Hemmansäg. Harald Jons-| Hemmansäg. Oskar Finn¬
son, Vännäs, Malå-Vännäs!| berg, Vännäs, Malå-Vän¬
näs
R Rökå | Hemmansäg. E. O. Lund-| Hemmansäg. P. E. Holm¬
kvist, Berg, Rentjärn kvist, Aspliden, Rentjärn