OCR Output

r.33 21

1

2

3

>

ESP EO j¬

Skellefteå

»”

Bureå

2”

Svanströms
Bolidens
Granfors
Innerviks

Sörböle

Sunnanå

Långvikens
Gummarks

Gärds¬
marks

Ragvalds¬
träsks

Skråm¬
träsks

Klutmarks
Finnfors
Krångfors
Bureå
Burviks

Nedre

Bäcks

Gamla
Falmarks

Byggmästaren J. Lindmark,
Svanfors, Boliden

Kamreraren E. J. Dahlqvist,
Boliden

Predikanten Jonas Stenlund,
Bruträsk, Finnforsfallet

Hemmansäg. J. G. Lind¬
ström, Innervik

Underlöjtnant J. B. Öqvist,
Sörböle, Skellefteå

Hemmansäg. Anshelm An¬
dersson, Sunnanå, Skel¬
lefteå

Smeden Hugo Lundmark,
Långviken, Skellefteå

Hemmansäg. Robert P. Ign¬
berg, Gummark, Skellefteå

Hemmansäg. N. R. Johans¬
son, Gärdsmark, Skellef¬
teå

Hemmansäg. Verner S.
Lindfors, Ragvaldsträsk

Häradsdomaren Anton
Brännström, Skråmträsk

Handlanden L. A. Eriksson,
Klutmark

Hemmansäg. Nils Svensson,
Finnfors, Finnforsfallet

Handlanden D. A. Rhodin,
Krångfors

Fandlanden Amandus Ny¬
berg, Bureå

Hemmansäg. J. K. Lind¬
gren, Burvik

Hemmansäg. N. Burstedt,
Bäck, Granliden

Hemmansäg. Hugo Lund¬
ström, Gamla Falmark,
Hjoggböle

Hemmansäg. And. Holm¬
berg, Nyholm, Boliden

Gruvfogden K. E. Sand¬
berg, Boliden

Maskinisten Gust. Eriksson,
Granifors, Finnforsfallet

Hemmansäg. Johannes Wik¬
sten, Innervik

Hemmansäg. Sven Wiklund,
Tjärn, Skellefteå

Hemmansäg. Karl Ulfhjelm,
Lunds by, Skellefteå

Hemmansäg. Gustaf Mark¬
lund, Bodan, Skellefteå

Hemmansäg. Jonas Jons¬
son, Gummark, Skellefteå

Hemmansäg. O. V. Mark¬
lund, Gärdsmark, Skellef¬
teå

Hemmansäg. Konrad Abra¬
hamsson, Ragvaldsträsk

Hemmansäg. Bernh. Lund¬
kvist, Skråmträsk

Hemmansäg. Jonas Deger¬
man, Klutmark

Hemmansäg. Viktor Lind,
Orrträsk, Röjnoret

Fjärdingsm. K. J. Rådin,
Krångfors

Kommunalnämndsordf. Hu¬
go Nygren, Bureå

Hemmansäg. Frans Wester¬
lund, Burvik

Hemmansäg. Oskar Jons¬
Övre Bäck, Granliden

Flottningsförmannen Edvin
Lidman, Gamla Falmark,
Hjoggböle