OCR Output

20 1932 DEN 18 FEBRUARI. N:r 33
1 2 3 | 4
Burträsks | Bygd- |Hemmansäg. J. P. Olofs-| Faktorn Anders Norström,
siljums son, Rönnliden, Bygdsil-| Bygdsiljum
jum
a Storbrän- | Inspektoren Albert Svens-| Kronojägaren J. V. Berg¬
nans son, Storbrännan mark, Storbrännan
5 Villvatt- | Hemmansäg. Ivar Lund-| Hemmansäg. J. A. Wedin,
nets gren, Villvattnet, Åsträsk | Villvattnet, Åsträsk
Åsträsks |Folkskolläraren F. V. Fors-|Inspektoren Aug. Högdal,
gren, Åsträsk Åsträsk
Ä Kalvträsks| Hemmansäg. J. A. Söder-| Folkskolläraren Hj. Wik¬
ström, Kalvträsk lund, Kalvträsk
Skellefteå | Storkåge | Faktorn Karl Isak Karlberg,|Handlanden C. O. Lindforss,
Kåge Kåge
35 Ersmarks | Kommunalnämndsordf. N.|Hemmansäg. Olof Mark¬
J. Fahlgren, Ersmark stedt, Ersmark
a Kusmarks | Handlanden Esaias Bränn-| Hemmansäg. Tyko Lund¬
ström, Kusmark mark, Kusmark
5 Kågeträsks| Hemmansägaren Joh. Vikt.| Hemmansägaren Andreas
Strandberg, Kågeträsk, Brännström, Kågeträsk,
Kusmark Kusmark
Grans |Hemmansäg. Johannes Wid-| Hemmansäg. Johan Johans¬
mark, Gråliden, Högdals-| son, Gran, Högdalsås
ås
3 Ytterurs- | Folkskolläraren Carl W.|Lotsförmannen N. P. Wik¬
vikens Lindström, Ursviken ström, Ursviken
9 Klemens- | Förvaltaren Gust. Wigren,| Arbetaren John Melander,
näs Klemensnäs, Ursviken Furunäs, Ursviken
5 Bergsbyns| Folkskollär. Helmer Berg-| Hemmansäg. Bror Holm¬
stedt, Bergsholmen ström, Bergsholmen
SS Hedens- | Folkskollär. Petrus Lund-| Hemmansäg. Anton Rönn¬
byns gren, Morön, Skellefteå lund, Hedensbyn, Skellef¬
teå
3 Prästbor- | Folkskollär. K. O. Hed-|Kyrkvärden J. E. Wallmark,
dets ström, Brännan, Skellefteå! Brännan, Skellefteå
- Medle | Skiftesmannen K. H. Hed-|Skräddaren J. E. Bränn¬
lund, Medle ström, Medle
5 Degerbyns] Sågverksäg. Oskar Lund-|FFabrikören Knut Normark,
ström, Myckle, Skellefteå | Degerbyn, Skellefteå
j Varu- |Hemmansäg. Harald Holm-| Hemmansäg. Bror Lind¬
träsks gren, Varuträsk kvist, Varuträsk