OCR Output

18 1932 DEN 18 FEBRUARI. N:r 33
1 2 3 | 4
Bygdeå lInre Ulter-| Nämndemannen N. O. Vik-| Hemmansäg. Albin Karls¬
vattnets ström, Korssjön, Över-| son, Ultervattnet, Roberts¬
klinten fors
R Yttre Ul- | Hemmansäg. Karl Edström, Hemmansäg. Karl Persson,
tervattnets| Ultervattnet, Robertsfors | Ultervattnet, Robertsfors
NV Roberts- | Folkskolläraren B. V. Vik-| Distriktspolisen Oscar E.
fors ström, Robertsfors Pettersson, Robertsfors
äs Sikeå | Hemmansäg. J. E. Nord-| Fokskollär. Emanuel Lind¬
brandt, Legdeå, Sikeå kvist, Sikeå
Nysätra | Ånäsets |F. bankdirektören G. Jons-| Handlanden Aug. Röring,
son, Ånäset Ånäset
5 Flarkens | Häradsdomaren A. A. An-| Handlanden C. J. Tjärn¬
dersson, Flarken ström, Flarken
za Kolaboda | Handlanden Lars Sehlstedt,, Hemmansäg. Anders Sehl¬
Kolaboda, Ånäset stedt, Kolaboda, Ånäset
i Gumboda | F. d. Riksdagsm. Olof Jons-| Hemmansäg. Albin Ahl¬
son, Gumboda, Ånäset berg, Klintsjön, Ånäset
å Herts- | Hemmansäg. Viktor Hans-| Hemmansäg. Erik Johans¬
ångers son, Hertsånger, Ånäset son, Hertsånger, Ånäset
& Esters- |Hemmansäg. Nils Petters-| Hemmansäg. Albin Kämpe,
marks son, Estersmark, Ånäset | Estersmark, Ånäset
i Grims- |Hemmansäg. Bror Lind-|Hemmansäg. Alexander Löf¬
marks mark, Grimsmark, Ånäset kvist, Gunsmark, Ånäset
Lövångers| Vallens |Folkskolläraren Edv. Dahl-| Hemmansäg. Enock Sten¬
berg, Vallen, Vebomark vall, Vallen, Vebomark
- Svarttjärns| Handlanden P. A. Burman, Hemmansäg. O. A. Lind¬
Svarttjärn, Vebomark berg, Svarttjärn, Vebo¬
mark
5 Vebo- | Skolläraren Sigfrid Persson,| Folkskolläraren Johan Öh¬
marks Vebomark man, Vebomark
3 Hökmarks| Folkskollär. Signar Sund-| Hemmansäg. J. E. Rönn¬
kvist, Hökmark, Hök-| kvist, Hökmark, Hök¬
marksby marksby
5 Lövångers| Länsskogvaktaren Gunnar|Fabrikören E. A. Lund,
Bäckström, Lövånger Lövånger
S Mångbyns | Hemmansäg. P. H. Rönn-| Handlanden Clas Sjöstedt,
mark, Mångbyn, Mång-| Mångbyn, Mångbyån
byån
4 Kräk- |Hemmansäg. Gustaf Öh-| Arbetaren Johan Alvar Ŭ
ångers man, Västanbyn, Lövån-| gren, Kräkånger, Lövån¬
ger ger