OCR Output

1932 DEN 18 FEBRUARI.

t7

2

3

+

TEVA

Tärna

27

»”

22

»”

Norra
Fjällnäs

Rönäs

Strima¬
sunds

Stålfjälls

Umifors

Ängesdals

Norums
Djäkne¬
boda
Åkulla

Sjulsmarks

Rickleå
Dalkarlså
Bygdeå

Överklin¬
tens

Ytterklin¬
tens

Åkullsjö

Lapptillsyningsm. K. A.
Andersson, Norra Fjäll¬
näs, Tärnaby

Fiemmansägaren Anton K.
Stabbfors, Tängvattnet
Hemavan

Gränsuppsyningsm. P. Pers¬
son, Strimasund, Umfors

Kronoåbon Nils Mikael

Vinka, Gardvik

Hemmansäg. Johan Julius
Stenmark, Umiors

Arrendatorn Johan Kristof¬
fersson, Ängesdal

Hemmansäg. Hilmar Bo¬
ström, Norum, Sävar

Nämndemannen Joh. Bäck¬
ström, Bliska, Djäkneboda

Hemmansäg. L. O. Berg¬
ström, Åkulla, Bygdeå

Handlanden W. Stenman,
Sjulsmark, Bygdeå

Hemmansäg. Hjalmar Nils¬
son, Rickleå, Bygdeå

Hemmansäg. Otto Bäck¬
ström, Dalkarlså, Bygdeå

Folkskollär. Albert Lund¬
kvist, Bygdeå
Poststationsföreståndaren
Johan Johansson, Över¬
klinten

Hemmansäg. Hugo Petters¬
son, Ytterklinten, Över¬
klinten

Landstingsmannen Anders
Grenholm, S:a Stortjärn,
Överklinten

Jordbrukaren Nikolaus Tell¬
ström, Björkbacka, Tärna¬
by

Småskolläraren Albin Hen¬
riksson, Rönäs, Fiemavan

Gränsuppsyningsm. Evert
Brenne, Strimasund, Um¬
fors

Kronoåbon Johan August
Fredriksson, Rödingfors,
Gardvik

Hemmansäg. A. J. Sten¬
mark, Umasjö, Umiors

Folkskolläraren August E.
Helleberg, Övra Björknäs,
Ängesdal

Hemmansäg. Johan Sund¬
ström, Gryssjön, Sävar

Hemmansäg. Alex. Söder¬
lund, Ratu, Djäkneboda

Hemmansäg. Oskar Åström,
Åkulla, Bygdeå

Hemmansäg. Ferdinand Jo¬
hansson, Sjulsmark, Byg¬
deå

Hemmansäg. Arvid Berg¬
lund, Rickleå, Bygdeå

Hemmansäg. Leonard Lund¬
ström, Dalkarlså, Bygdeå

Nämndemannen Otto Is¬
berg, Bygdeå

Handelsföreståndaren Alfr.
Jonsson, Överklinten

Hemmansäg. Algot Johans¬
son, Ytterklinten, Över¬
klinten

Lägenhetsäg. Helmer Fred.
riksson, Storrödningsber¬
get, Överklinten