OCR Output

16 1932 DEN 18 FEBRUARI. N:r 33
1 Ö 3 | 4
Dorotea | Häggås |Hemmansäg. Erik Leonard Hemmansäg. Jonas Persson,
Nilsson, Häggås, Gran-| Häggås, Granberget
berget
qv Avaträsks | Hemmansäg. Artur Svan-| Montören Östen Lindblom,
lund, Avaträsk Avaträsk
å Svanabyns| Hemmansäg. Wiktor Wik-| Hemmansäg. Robert Sand¬
ström, Svanavattnet kvist, Svanavattnet
R Ormsjö | Hemmansäg. A. N. Aldén,| Handladen Ernst Sjöström,
Ormsjö Ormsjö
så Långsele | Arbetaren Valdemar Vik-| Hemmansäg. Vilhelm Elias¬
ström, Högland son, Högland
A Risbäcks | Komministern Th. Möller-| Kronojägaren J. E. Karls¬
berg, Risbäck, Arksjö son, Risbäck, Arksjö
äN Söderfors | Hemmansäg. M. A. Johans-| Hemmansäg. Salomon Fors¬
son, Söderfors, Norråker | lund, Söderfors, Norråker
i Lajksjö | Hemmansäg. Rudolf Näs-| Handlanden Jonas Ny¬
ström, Lajksjö, Dorotea ström, Lajksjö, Dorotea
ä Avasjö |Arrendatorn Roland Amons-| Arbetaren Olle Rolandsson,
son, Avasjö, Borgafjäll Avasjö, Borgafjäll
ö Harrsjö | Hemmansäg. Erik Persson; Arbetaren L. B. Rönnqvist,
Harrsjö, Norråker Harrsjö, Norråker
; Storbäcks | Hemmansäg. Jonas EnocklSnickaren Axel Rönnqvist,
Nilsson, Storbäck, Hög-| Storbäck, Högland
land
Lv Bellviks | Hemmansäg. Artur Näs-| Arbetaren Algot Rönnberg,
ström, Bellvik Bellvik
v Saxvatt- | Handelsförest. Otto Eriks-| Hemmansäg. Gottfrid Lind¬
nets son, Saxvattnet berg, Mårdsjö, Saxvattnet
Tärna | Björkfors | Flemmansäg. Ernst Johans-| Hemmansäg. J. M. Berg¬
son, Björkfors, Hemavan | lund, Björkfors, Hemavan
3 Björknäs | Åbosonen Torsten Jonsson,| Jordbrukaren Axel Robert
Nedre Björknäs, Gardvik| Persson, Lövlund, Gard¬
vik
g Boksjö |Hemmansäg. Gustaf Robert Hemmansäg. Per Alfred
Persson, Boksjö, Tärna-| Persson, Boksjö, Tärna¬
by by
3 Joeströms | Kronoåbon Gustaf Arvid! Gränsuppsyningsm. N. T.
Larsson, Joeström Ward, Joesjö, Joeström
Laxnäs |Landsfiskalen K. J. Lund-| Kyrkoherden Vallentin Nils¬

berg, Tärnaby

son, Tärnaby