OCR Output

1932 DEN 18 FEBRUARI.

15

1

2

3

4

Vilhelmim

»”

Dorotea

Lövlidens

Djupdals

Mellanås
Volgsjö¬
fors

Råsele

Dalasjö

Vilhelmi¬
na-Siksjö

Idvattnets

Hacksjö

Bäsksele

Latikbergs

Järvsjö

Ulvobergs
Bäsksjö

Risträsks

Bergvatt¬
nets

Lavsjö

Redaktören K. E. Svedberg,
Lövliden, Vilhelmina

Hemmansäg. Hans Petter
Olofsson, Dijupdal, Vil¬
helmina

Hemmansäg. Jonas Jons¬
son, Statsås, Vilhelmina

Hemmansäg. August Hen¬
riksson, Volgsjöfors

Handlanden K. A. Hedin,
Meselefors

Nämndemannen D. P. Da¬
nielsson, Dalasjö, Vilhel¬
mina

Handlanden P. E. Hamberg,
Siksjöhöjden

Hemmansäg. Jonas
Fahlander, Idvattnet,
Torvsjö

Hemmansäg. Henning Sell¬
gren, Hacksjö, Siksjöhöj¬
den

Hemmansäg. Arndt Sehl¬
ström, Bäsksele, Vilhel¬
mina

Hemmansägaren Johan N.
Lundberg, Latikberg.

Kronojägaren Hilmer Pers¬
son, Järvsjö, Latikberg

Elof

Arbetaren Erik Rob. Eriks¬
son, Ulvoberg, Bäsksjö
Folkskolläraren Nils Eriks¬

son, Bäsksjö
Hemmansäg. Osk. Fredrik
Norman, Risträsk, Bäsk¬
sjö
Kassören Finar Emanuels¬
son, Dorotea

Nämndem. Aron Persson,
son, Lavsjö

Hemmansäg. Erik Rönn¬
lund, Lövliden, Vilhelmi¬
na

Hemmansäg. Per Alexander

Olofsson, Djupdal, Vilhel¬
mina

Hemmansäg. Mikael Matts¬
son, Mellanås, Vilhelmina

Hemmansäg. Jonas Hen¬
riksson, Volgsjöfors

Hemmansäg. Axel Råd¬
ström, Råsele, Meselefors

F. skiftesgodemannen Anton
Flemström, Dalasjö, Vil¬
helmina

Hemmansäg. E. R. Vestin,
Siksjöhöjden

Hemmansäg. E. Hj. Svens¬
son, Idvattnet, Torvsjö

Hemmansäg. E. F. Lund¬
berg, Hacksjö, Siksjöhöj¬
den

Hemmansäg. A. F. Jons¬
son, Bäsksele, Vilhelmina

Folkskolläraren K. V. Eriks¬
son, Latikberg

Hemmansägaren S. Agaton
Svensson, Järvsjö, Latik¬
berg

Hemmansäg. Erik Sjödin,
Ulvoberg, Bäsksjö

Hemmansäg. Levin Jonsson,
Bäsksjö

Hemmansäg. Johan Robert
Risberg, Risträsk, Bäsk¬
sjö

Handlanden A. Näslund,
Dorotea

Hemmansäg. Konrad FEriks¬
son, Lavsjö