OCR Output

14

1932 DEN 18 FEBRUARI.

1

2

3

4

Vilhelmina

”€

2”

Kittelfjälls

Mattsdals

Storsele
Malgoviks
Skansholm

Skogs

Rönnäs

Strömnäs

Stalons
Grytsjö

Saxnäs

Grundfors

Lövbergs

Vilhelmina

Laxbäck¬
ens

Volgsele

Hemmansäg. Erik Aug. Ves¬
terlund, Kittelfjäll, Dika¬
näs

Skolläraren August Vester¬
lund, Mattsdal, Dikanäs

Kronojägaren Per O. Wes¬
lund, Storsele, Vojmån

Hemmansäg. Martin Gave¬
lin, Malgovik

Fjärdingsmannen FErik R.
Holmgren, Skansholm

Hemmansäg. Hjalmar Skog¬
lund, Skog, Skansholm

Hemmansäg. E. N. Fjäll¬
ner, Rönnäs, Skansholm

Handlanden Albin Sund¬
ström, Strömnäs, Malgo¬
maj

Handelsförest. J. E. Jons¬
son, Stalon

Hemmansäg. O. D. Edman,
Grytsjö, Marsfjäll

Postationsförest. Olov Bäck
Johansson, Saxnäs, Mars¬
fjäll

Hemmansäg. Lars Wilks,
Grundfors, Marsfjäll

Lapptillsyningsmannen Pet¬
rus Holmgren, Stornäs,
Marsfjäll

Speditören Reinhold Grön¬
lund, Vilhelmina

Hemmansäg. Harald Jäger,
Laxbäcken, Vilhelmina

Hemmansäg. Rickard Jons¬
son, Volgsele

Hemmansäg. Rudolf Hans¬
son, Kittelfjäll, Dikanäs

Hemmansäg. Jonas Her¬
man Jonsson, Mattsdal,
Dikanäs

Hemmansäg. Ludvig Jons¬
son, Storsele, Vojmån

Hemmansäg. Petter Wik¬
ström, Malgovik

Fanjunkaren S. P. Holm¬
gren, Skansholm

Lägenhetsägaren Hans Erik
Risberg, Skog, Skansholm

Hemmansäg. Artur Olofs¬
son, Rönnäs, Skansholm

Hemmansäg. Kristoffer Kri¬
stoffersson, Strömnäs,
Malgomaj

Hemmansäg. Erhard Berg¬
kvist, Stalon

Arbetaren Mauritz Isaksson,
Marsliden, Marsfjäll

Hemmansäg. Oskar
dersson, Saxnäs,
fjäll

Hemmansäg. Erik Albert
Nilsson, Grundfors, Mars¬
fjäll

Hemmansäg. Kristoffer E¬
riksson, Lövberg, Mars¬
fjäll
Handlanden Uddo R. Ja¬
cobson, Vilhelmina

An¬
Mars¬

Hemmansäg. P. H. Sund¬
ström, Laxbäcken, Vilhel¬
mina

Hemmansäg. Erhard Hans¬

son Volgsele