OCR Output

1932 DEN 18 FEBRUARI. N:r

33 13

RE

3 |

4

»”

2”

»”

Vilhelmina

»”

»”

»”

Forsnäs
Lomsjö
Varpsjö
Avasjö

Almsele

Torvsjö

Lillögda

Åsele—
Siksjö
Yxsjö

Älgsjö

Borgsjö

Rissjö
Tegel¬
träsks

Nästansjö

Siksjönäs

Tresunds
Dajkanviks

Dikanäs

Lägenhetsäg. Emil Persson,
Forsnäs, Lomsjö

Folkskollär. Th. Johansson,
Lomsjö

Hemmansäg. Alexius Elias¬
son, Varpsjö, Lomsjö

Hemmansäg. J. A. Jonsson,
Avasjö, Lomsjö

Hemmansäg. Rudolf Alm¬
roth, Almsele, Åsele

Kronojägaren J. L. Mår¬
tensson, Torvsjö

Kronojägaren Anton Nils¬
son, Lillögda

Hemmansäg. Helmer Jons¬
son, Siksjö, Älgsjöås

Faktorn B. Hedin, Yxsjö,
Älgsjöås

F. Häradsdomaren F. A.
Salmonsson, Älgsjö, Älg¬
sjöås

Hemmansäg. E. C. Salmons¬
son, Borgsjö, Borgsjöbyn

Hemmansäg. Albert Eriks¬
son, Ytterrissjö

Poststationsföreståndaren E.
K. Norlin, Tegelträsk

Folkskolläraren Lars Lind¬
blad, Nästansjö

Hemmansäg. Albert Löv¬
gren, Siksjönäs, Vilhelmi¬
na

Hemmansäg. Linus Öhman,
Tresund

Kronojägaren Hjalmar Öh¬
lund, Dajkanvik

Skolläraren Per Olof Hans¬

son, Sunnansjö, Dikanäs

Hemmansäg. Jonas Lind¬
gren, Forsnäs, Lomsjö

Kronojäg. R. Nordström,
Lomsjö

Hemmansäg. P. A. Marcus¬
son, Varpsjö, Lomsjö

Hemmansäg. Evert Mikaels¬
son, Avasjö, Lomsjö

Hemmansäg. Herman Jo¬

hansson, Almsele, Mesele¬
fors

Femmansäg. Gustaf West¬
man, Torvsjö

Arredatorn Eugen Johans¬
son, Lillögda

Hemmansäg. Artur Nilsson,
Siksjö, Älgsjöås

Kronojägaren M. Neijde,
Tallberg, Älgsjöås

Handlanden Jakob <Sal¬
monsson, Älgsjö, Älgsjö¬
ås

Kronojägaren J. H. Hägg¬
ström, Borgsjö, Borgsjö¬
byn

Handlanden M. P. Eriks¬
son, Överrissjö, Åsele

Arbetaren O. A. Kjerlander,
Tegelträsk

Nämndem. Rupert Nilsson,
Nästansjö

Hemmansäg. Erik Olofsson,
Siksjönäs, Vilhelmina

Hemmansäg. Petrus Öh¬
man, Tresund

Hemmansäg. Sigvard Eriks¬
son, Dajkanvik

Hemmansäg. E. A. Edman,
Dikanäs