OCR Output

12

1932 DEN 18 FEBRUARI.

2

3

4

Sorsele

| Fredrika

»”

Örträsks

Åsele

Sandsele

Viska

Nordanås

Klippens

Tallsjö

Långbäc¬
kens

Lögda
Örträsks

Långsele
Skarda
Vargträsks
Åsele
Hälla

Åsele—
Björksele

Holm¬
träsks

Gavsele

Öster¬
norets

Arbetaren Sigvard Karls¬
son, Sandsele, Lomselenäs

Folkskollär. O. A. Teng¬
borg, Fredrika

Inspektoren Georg Lind¬
ström, Nordanåsby

Nämndemannen S. A. Salo¬
monsson, Klippen, Fred¬
rika

Folkskollär. Karl Johans¬
son, Tallsjö

Folkskollär. Oskar Gidlund,
Långbäcken, Nordanåsby

Hemmansäg. Emil Th. Jons¬
son, Lögda, Fredrika

Hemmansäg. Frithiof Öhr¬
man, Örträsk

Hemmansäg. J. P. Lind¬
ström, Långsele, Örträsk

F. distriktstummaren Gösta
Norell, Skarda, Örträsk

Hemmansäg. Manfrid Nor¬
berg, Vargträsk, Örträsk

Skogsförvaltaren S. A. Bjur¬
berg, Åsele

Handlanden C. E. Lind¬
ström, Hällaström

Kronojägaren Otto Sand¬
berg, Björksele, Haälla¬
ström

Hemmansäg. Otto Byström,
Holmträsk, Hällaström

FHemmansäg. I. E. Olsson,
Gavsele

Nämndem. Alfred Persson,
Västernoret, Östernoret

Arbetaren J. Sam. Eugen
Karlsson, Sandsele, Lom¬
selenäs

Handlanden Karl L. West¬
man, Fredrika

Nämndemannen D. L. Da¬
nielsson, Norrfors, Nor¬
danåsby

Hemmansäg. J. Alfr. Ström¬
berg, Fjälltuna, Fredrika

Inspektoren Karl Karlsson,
Tallsjö

Skräddaren Jonas V. Sund¬
berg, Långbäcken, Nor¬
danåsby

Hemmansäg. K. Valdemar
Sellin, Lögda, Fredrika

Kronojägaren Karl Lund¬
gren, Örträsk
Hemmansäg. Manfred Pers¬
son, Långsele, Örträsk
Hemmansäg. Axel Gustafs¬
son, Skarda, Örträsk
Femm.-äg. Hjalmar Karls¬
son, Vargträsk, Örträsk

Kassören Nils Persson, Ŭ
sele

Folkskollär. Fritz
ström, Hällaström

Hemmansäg. Alfred Sahl¬
björk, Björksele, Haälla¬
ström

Handlanden Joh. Öster¬
berg, Holmträsk, Hälla¬
ström

Hemmansäg. Martin V. Pa¬
ulsson, Gavsele

Handlanden Aug. Lindqvist,
Östernoret

Tjärn¬