OCR Output

son, Tallträsk, Lycksele

8 1932 DEN 18 FEBRUARI. N:r 33
SN 2 3 4
Degerfors | Strycksele |Handlanden Gust. Lund-|Folkskolläraren Set Sund¬
qvist, Strycksele ström, Strycksele
Tegsnäsets | Nämndemannen P. A. Ny-| Kronojägaren Nils Winter,
gren, Tegsnäset, Granö Tegsnäset, Granö
R Tvärå- |Handlanden J. R. Johans-| Fabrikören Carl Jacobsson,
lunds son, Tvärålund Tvärålund
ä Videlunds | Inspektoren O. J. Wejd-| Hemmansäg. J. Vilh. Rehn,
märk, Granö Vidstrandsnäs, Granö
5 Yttersjö | Kronojägaren J. V. Nils-| Handlanden E. J. Eriksson,
son, Hällnäs Hällnäs
msele | Nämndemannen Joh. Isra-| Faktorn Art. Öber mse¬
Åmsele |Nämnd Joh. Isra-| Faktorn Art. Öberg, Å
elsson, Åmsele (CN
GS Ånäsets | Hemmansäg. And. Jonsson,| Hemmansäg. Johan FEriks¬
Ånäset, Västerliden son, Ånäset, Västerliden
Lycksele | Lycksele | Hemmansäg. Viktor Sunde-| Slaktaren Knut Vahlberg,
bys lin, Norrlunda, Lycksele | sele
Gädd- |Kommunalnämndsordf. Jo- Kronojägaren Olof Norden¬
träsks han Olofsson, Gäddträsk,| stam, Gäddträsk, Lyck¬
Lycksele LABGIE
jy Knattens | Folkskolläraren Johan Edv.| Hemmansäg. Oskar Samu-|l
Hedström, Knaften elsson, Knaften
5 Vänjaur- | Hemmansägaren Johan Fr.| Hemmansäg. William Ru¬
bäcks Persson, Vänjaurbäck din, Nyby, Vänjaurbäck
Vänjaur- | Faktorn J. G. Nordström,| Kronojägaren M. Johans¬
träsks Vänjaur son, Vänjaur |
vå Flakä- | Hemmansäg. Knut Ludvig] Distriktstummaren = Artur
träsks Borgström, Flakaträsk, Lindgren, Flakaträsk, Vän¬
Vänjaur jaur |
5 Granträsks! Handlanden Gustaf Ad.|Hemmansägaren Enar Sjö¬
Stenlund, Granträsk, Vän-| berg, Granträsk, Vänjaur¬
jaurbäck bäck
Hornmyrs |Hemmansäg. Edolf Edholm,| Lägenhetsäg. Anders Olof
Hornmyr Lindberg, Hornmyr
3 Norrbäcks | Hemmansägaren Valdemar! Hemmansäg. Jonas Petter
Holmberg, Norrbäck, Ul-| Abrahamsson, Norrbäck,
vaskog Ulvaskog
$ Vinlidens | Faktorn Erhard Johansson, Hemmansäg. Oskar Johans¬
Vinliden, Öravan son, Alsmark, Ulvaskog
Öravans | Nämndemannen S. A. Karls-| Lärarinnan Sally Gustafs-¬

son, Öravan