OCR Output

1932 DEN 18 FEBRUARI. N:r 33 I
1 2 3 4
Degerfors | Bubergets | Hemmansäg. Jonas Anders-| Hemmansäg. Jonas Karls¬
son, Buberget, Västerli-| son, Buberget, Västerliden
den den
är Degerfors | Folkskolinspektören F. S.|Inspektoren Adrian Fäll¬
Ahlman, Vindeln man, Vindeln
jä Ekorrsele | Hemmansäg. Anton Sten-| Hemmansäg. Erik Eriksson,
berg, Ekorrträsk, Arvån | Ekorrsele, Strycksele
a Ekträsks | Handlanden J. W. Hög-| Folkskolläraren Per Alb.
lund, Ekträsk Westin, Ekträsk
5 Granö |Fjärdingsm. Alfr. Grahnén,| Hemmansäg. Olof Nilsson,
Granö Granö
3 Hjukens |F. fjärdingsm. L. Alfred|Faktorn P. A. Johansson,
Malm, Hjuken, Hällnäs Hjuken, Hällnäs
6 Hällnäs |Disponenten Bengt Breden-| Inspektoren O. L. A. Malm,
berg, Hällnäs Hällnäs
0 Kamsjö | Nämndemannen J. Holm-| Hemmansäg. Vald. Holm¬
gren, Kamsjö, Vindeln gren, Kamsjö, Vindeln
3 Kussjöns | Byggmästaren Hilmer Mag-| Hemmansäg. <Alfr. Teg¬
nusson, Granö ström, Tegsnäset, Granö
sp Mårdsele | Hemmansäg. Oskar Karls-| Handlanden O. A. Gran¬
son, Mårdsele, Åmsele ström, Mårdsele, Åmsele
hr Ramsele | Faktorn Agas Nordvall;| Folkskolläraren Helge Me¬
Ramsele, Tvärålund lander, Ramsele, Tvärå¬
lund
Nu Degerfors-| Hemmansäg. A. R. Matts-| Hemmansäg. And. Jonsson,
Rådå son, Rödåsel Rödåsel
| Skivsjö | Hemmansäg. Gideon Ols-| Kronojägaren Alfr. Wik¬
son, Skivsjöstrand ström, Sundö, Skivsjö¬
strand
3 Skurträsks| Hemmansäg. Alb. Jacobs-| Hemmansäg. Manfr. Noy¬
son, Skivsjöstrand gren, Skurträsk, Skivsjö¬
strand
å Slipstensjöl| Handlanden Gottfr. Hörn-| Hemmansäg. J. A. Nor¬
berg, Slipstensjö, Ytter-|: gren, Slipstensjö, Ytter¬
sjön sjön
i Storsand- | Kontoristen Otto Jonsson, Linjeförmannen H. Jons¬
sjö Vindeln son, Storsandsjö, Vindeln
7 Storsävar-| Faktorn = Alfr. Carlsson,| Hemmansäg. Alexis Holm¬
träsks Storsävarträsk, Ekträsk gren, Storsävarträsk, Ek¬

träsk