OCR Output

1932 DEN 18 FEBRUARI. N:r 33
1 2 3 4
Vännäs Tvärå- |Hemmansäg. J. H. Lund-| Hemmansäg. John Emanu¬
bäcks gren, Tväråbäck elsson, Jämteböle, Tvärå¬
bäck
5 Stärkes- | Hemmansäg. C. M. Carls-| Hemmansäg. Edvard Jons¬
marks son, Stärkesmark, Tvärå-| son, Stärkesmark, Tvärå¬
bäck bäck
3 Vännfors | Kronojägaren Erik Sand-| Hemmansäg. Joh. Palm,
gren, Vännfors, Spöland | Vännfors, Spöland
Cs Selets | Hemmansäg. Reinh. Nils-| Hemmansäg. Rudolv Våll¬
son, Selet, Spöland berg, Selet, Spöland
6 Spölands | Skiftesgodemannen N. O.|Hemmansäg. Karl Lund¬
Lundström, Spöland ström, Spöland
jö Strands |Hemmansäg. J. P. Johans-| Hemmansäg. John Åström,
son, Strand, Spöland Strand, Spöland
Vännäs | Vännäs |Folkskolläraren Gust. A.|Lokföraren K. A. Johans¬
köping | köpings Persson, Vännäs son, Vännäs
Sävars Täfteå |Handlanden Frans Fred-| Gårdsägaren Abel Jons¬
riksson, Täfteå son, Täfteå
ä Sävars | Hemmansäg. Emil Säfsten, Kommunalnämndsordf. P.
Sävar L. Jonsson, Sävar
ab Tvärå- | Hemmansäg. Johan Jakobs-| Schaktmäst. Halsten Berg¬
marks son, Hjoggmark, Umeå man, Tväråmark, Sävar
Ytterboda | Hemmansäg. J. E. Almberg,| Hemmansäg. C. G. Öster¬
Ytterboda, Sävar lund, Skeppsvik, Sävar
3 Bullmarks | Folkskollär. J. P. Sand-| Hemmansäg. Johan Jon¬
ström, Bullmark zén, Tålsmark, Bullmark
NM Bodbyns | Hemmansäg. Johan Ny-| Handlanden Edvard Jo¬
berg, Bodbyn, Sävar hansson, Bodbyn, Sävar
js Gravmarks| Hemmansäg. Edvin Holm,| Hemmansäg. Karl Eklund,
Gravfors, Bullmark Gravmark, Bullmark
5 Botsmarks| Folkskolläraren J. A. Nils-| Kronojägaren Axel Bränd¬
son, Botsmark ström, Botsmark
AR Åträsks |Hemmansäg. Johan Bur-| Hemmansäg. Signar Sing¬
stedt, Åträsk, Botsmark mark, Åträsk, Botsmark
Holmöns | Holmöns | Hemmansäg. Alfred Jons-| Kommunalnämndsordf.
son, Holmön Frans Pettersson, Holm¬
ön
Degerfors |Degerfors-| Folkskolläraren Arv. Eriks-| Sergeanten H. E. Strid, Häl¬
Bjurfors | son, Hälsingfors, Tvärå-| singfors, Tvärålund

lund