OCR Output

1932 DEN 18 FEBRUARI. N:r 33 5
1 2 | 3 4
Umeå Trehör- |Hemmansäg. Erik Sand-| Hemmansäg. Konrad Jo¬
ningens | ström, Trehörningen, Ta-| hansson, Trehörningen,
velsjö Tavelsjö ;
få Rödålidens/Hemmansäg. Karl Karlsson,| Hemmansäg. Rudolf An¬
Rödåliden, Tvärålund dersson, Rödåliden, Tvär¬
lund
så Flurk- |Handl. Oskar Wikström, | Folkskolläraren Jonas An¬
marks Flurkmark, Umeå dersson, Flurkmark,
Umeå
h Tavelsjö | Nämndemannen Nils Karls-| Fjärdingsm. C. M. Holm¬
son, Tavelsjö gren, Tavelsjö i
så Mickels- |Skiftesgodemannen Magnus! Faktorn Arvid Edström,
träsks Holmberg, Mickelsträsk,) Mickelsträsk, Umeå
Umeå ;
R Ersmarks | Skiftesgodemannen Herman| Hemmansäg. Algot Nils¬
Sandgren, Ersmark, son, Ersmark, Umeå
Umeå
b Hissjö |Handlanden Per Rehn, His-| Hemmansäg. Oskar Karls¬
sjö, Västerhiske son, Hissjö, Västerhiske
5 Umeå— | Flottningsförmannen Hans] Skiftesgodemannen König
Rödå ÅA. Andersson, Rödåsel Nilsson, Rödåsel
Holm- Obbola |Folkskolläraren Emil Löf-| Arb. Karl Oskar Karlsson,
sunds gren, Obbola Obbola
3 Holm- | Maskinisten Jonas Fors-| Kantorn J. Albert Johans¬
sunds berg, Holmsund son, Holmsund
Ke Sandviks | Landstingsmannen J. A.Sågställaren J. S. Nord¬
Noréus, Lövön, Holm-| ström, Sandvik, Holm¬
sund | sund
Vännäs | Vännäs |Folkskolläraren Nils Schö-| Nämndemannen Erik Hans¬
bys din, Vännäs by, Spöland | son, Vännäs by, Spöland
bj Bråns |Hemmansäg. Erik Nord-|Skiftesgodemannen Erik Ed¬
ström, Brån, Spöland lund, Brån, Spöland
3 Västerås | Hemmansäg. Erik Valfr.| Hemmansäg. Jonas Lind¬
Svanberg, Nyby, Vännäs | gren, Långsjö, Vännäs
S Hjoggsjö | Hemmansäg. Ernst Emill| Hemmansäg. Johan Albert
Nilsson, Hjoggsjö, Vän-| Karlsson, Hjoggsjö, Vän¬
näs | näs
Pengsjö | Hemmansäg. J. Blomkvist,| Gårdsägaren J. A. Anders¬
Pengsjöby son, Pengsjöby
b Högås |Hemmansäg. Karl Karlsson,| Nämndemannen Hj. Ny¬

Högås, Vännäs

gren, Hednäs, Vännäs