OCR Output

1932 DEN 18 FEBRUARI. N:r

33

2

3

4

2”

Degernäs
Stöcksjö
Djäkne¬

böle

Hössjö

Tegs
municipal¬
samhälles

Öns
Kasamarks
Röbäcks
Stöcke
Brattby

Överboda

Kassjö

Bränn¬
lands

Backens

Innertavle

Kroksjö

Lång¬
vikens

Norrby

Fandl. Johan Artur Grön¬
lund, Degernäs, Stöcksjö
Handlanden Rudolf Jons¬
son, Stöcksjö
Hemmansäg. Emil Rönn¬
mark, Djäkneböle, Umeå
Hemmansäg. Karl J. Gran¬
berg, Hössjö, Umeå

Folkskollär. Johan Malm¬
kvist, Teg, Umeå

Hemm.-äg. Helmer Gustafs¬
son, Ön, Umeå

Skräddaren Alfred Olsson,
Kasamark, Umeå

Hemmansäg. Erik Olofsson,
Röbäck, Röbäcksby

Nämndeman Ludvig Nils¬
Stöcke, Stöcksjö

Hemmansäg. J. Gottfr. Zak¬
rison, Brattby, Spöland

Skiftesgodem. Arvid Karls¬
son, Överboda, Bränn¬
land

Flemmansäg. J. M. Näs¬
lund, Kassjö, Brännland

Nämndemannen Oscar Ŭ
ström, Brännland

Skiftesgodem. J. Axel Sand¬
gren, Grisbacka, Umeå

Hemmansägaren Gotthard
Dahlgren, =: Innertavle,
Umeå

Hemmansäg. Anders Stoltz,
Kroksjö, Umeå

Hemmansäg. Karl Zing¬
mark, Långviken, Tavel¬
sjö

Handl. Bernhard Nord¬
ström, Norrby, Tavelsjö

Hemmansäg. Albert Jons¬
son, Degernäs, Stöcksjö

Skiftesgodemannen Albert
Söderlind, Stöcksjö

Hemmansäg. Erik Olofs¬
son, Djäkneböle, Umeå
Hemmansäg. Karl Anders¬
son, Hössjö, Umeå

Hemmansäg. Ludvig Sand¬
ström, Teg, Umeå

Hemmansäg. Arvid Dabhl¬
berg, Ön, Umeå

Hemmansäg. Oskar Ström¬
berg, Kasamark, Umeå

Handelsbiträdet Klas Gid¬
lund, Röbäck, Röbäcksby

Hemmansäg. Egil Anders¬
son, Ström, Stöcksjö

Hemmansäg. Gunnar Dahl¬
gren, Brattby, Spöland

Hemmansäg. Hugo Sand¬
ström, Överboda, Bränn¬
land

Femmansäg. Oscar Wall¬
gren, Kassjö, Brännland

Hemmansäg. Helmer Jo¬
hansson, Norrfors, Bränn¬
land

Fjärdingsm. E. Hugo Lind¬
gren, Box 2165, Umeå
Skiftesgodemannen Oskar

Dahlgren, Innertavle
Umeå

Hemmansäg. Karl Petters¬
son, Kroksjö, Umeå
Hemmansäg. Johan Zing¬
mark, Långviken, Tavel¬
sjö

Hemmansäg. Gustaf Sand¬
ström, Norrby, Tavelsjö