OCR Output

1932 DEN 18 FEBRUARI.

2

3

4

Nordma¬
lings

»”

Bjurholms

»”

»”

»”

Umeå

Tallbergs

Vallens
Olofsfors
Agnäs
Balsjö

Bastuträsks

Bjurholms
Norrfors
Braxele

Bredträsks
Grannäs

Karlsbäcks
Stennäs

Storarmsjö

Ströms
Sunnanå
Vitvattnets
Öreströms

Böleå

Hemmansäg. J. E. Karls¬
son, Högbränna, Hörnsjö

Postmästaren B. I. Lundh,
Nordmaling

Ingenjören Selmer Öhlund,
Olofsfors, Nordmaling

Nämndemannen Edvard
Bäckman, Agnäs
Skogsfaktorn Gotth. An¬
dersson, Balsjö, Bjurholm
Hemmansäg. E. G. Eng¬
man, Bastuträsk, Bijur¬
holm

Handlanden Frid. Ståhl¬
sten, Bjurholm

Banvakten A. Berglund,
Vackerås, Norrfors

FHemmansäg. H. Arv. Hans¬
son, Braxele, Bjurholm

Hemmansäg. Harald Jons¬
son, Bredträsk, Mjösjöby
Hemmansäg. Hilmer Sjö¬
ström, Sjönäs, Mjösjöby
Nämndem. Joh. Abrams¬
son, Karlsbäck, Mjösjöby
Faktorn Arvid Lundberg,
Stennäs, Mjösjöby

Faktorn Helmer = Flodell,
Ottervattnet, Näsvall

Kronojägaren Karl Bränn¬
ström, Ström, Näsvall

Femmansäg. Gustaf Grahn,
Provåker, Bjurholm

Faktorn Helmer Jonsson,
Vitvattnet, Hörnsjö

Hemmansäg. Eli Eriksson,
Örestöm, Bjurholm

Lantbrukaren Nils
son, Böleå, Umeå

Eriks¬

Hemmansäg. Johan Arnt
Lundberg, Tallberg, Ny¬
åker

Kommissionären Helge Jo¬
sephsson, Nordmaling

Handlanden E. A. Edlund,
Olofsfors, Nordmaling

Hemmansäg. Edvard Lund¬
berg, Agnäs

Hemmansäg. J. Ad. Johans¬
son, Balsjö, Bjurholm

Handlanden Rich. Olsson,
Bastuträsk, Bjurholm

Hemmansäg. Edvard Jons¬
son, Bjurholm

F. faktorn O. G. Bergvall,
Norrfors

Hemmansäg. P. A. Pers¬
son, Östervik, Bjurholm

Fjärdingsm. Rud. Isaksson,
Bredträsk, Mjösjöby

Hemmansäg. Mandor Näs¬
lund, Nässund, Mjösjöby

Handl. Viktor Abramsson,
Karlsbäck, Mjösjöby

Arrendatorn Erik Lund¬
gren, Stennäs, Mjösjöby

Hemmansäg. Fredr. Lind¬
gren, Ottervattnet, Näs¬
vall

Hemmansäg. Rudolf Lind¬
kvist, Ström, Näsvall

Hemmansäg. Albin Jakobs¬
son, Sunnanå, Bjurholm

Hemmansäg. Edvard Eriks¬
Brännland, Hörnsjö

Hem.-äg. Ferdinand Lind¬
ström, Öreström, Bjurholm

Slöjdläraren Signar Strand¬
berg, Böleå, Umeå