OCR Output

2 1932 DEN 22 JANUARI. N:ris 23—25

svarande högst 22 och minst 18 varv på halv meter och till ett antal av högst

5 på varje hushåll. Dessa näts längd må ej överstiga 36 meter (20 famnar)
och deras djup ej 1,5 meter”.

Umeå i landskansliet den 22 januari 1932.

På Länsstyrelsens vägnar:
GUSTAF HULTMAN. ATTLANERIETI;

Umeå 1932. A.-B. Nyheternas tryckeri