OCR Output

2 1932 DEN 19 JANUARI. N:ris 18—22

bank i Skellefteå stad varje lördag klockan 10 f. m.—2 e. m. samt under årets
övriga månader i sitt hem första fredagen varje månad klockan 10 f. m.—12
middagen:

2) Överförmyndaren i Skellefteå sockens norra distrikt, O. D. Lundmark
i Degerbyn, Skellefteå, träffas under januari och februari månader å Värme
A.-B. Gustav Hedströms kontor (förut J. F. Lindholms kontor) i Skellefteå
stad varje lördag klockan 10 f. m.—2 e. m. samt under årets övriga månader
i sitt hem första fredagen varje månad klockan 10 f. m—12 middagen.

3) Överförmyndaren i Kågedalens distrikt, Esaias Brännström i Kus¬
mark, träffas å sitt kontor under januari och februari månader varje fredag
klockan 10 f. m.—2 e. m. samt under årets övriga månader första fredagen i
varje månad klockan 10 f. m.—12 middagen.

4) Överförmyndaren i Bureå sockens distrikt C. H. Andersson i Hjogg¬
böle, träffas första torsdagen i varje månad klockan 10 f. m.—2 e. m. i sitt
hem samt under tiden 14 januari till den 20 februari dessutom varje fredag
klockan 11 f. m.—3 e. m. å kommunalrummet i Bureå.

5) Överförmyndaren i Jörns sockens distrikt Manny Andersson i Jörn
träffas å sitt kontor under januari och februari månader varje lördag klockan
10 f. m.—3 e. m. samt under årets övriga månader första lördagen varje må¬
nad klockan 9 f. m.—12 middagen.

6) Överförmyndaren i Byske sockens distrikt träffas å J. B. Wiklunds
i Byske kontor första fredagen i varje månad klockan 9—11 f. m. utom under
januari och februari månader, då expeditionen hålles öppen varje lördag
klockan 10 f. m.—3 e. m. Under månaderna juni—december uppehålles
överförmyndarebefattningen inom distriktet av Wiklund samt under årets öv¬
riga månader av vaktmästaren Ernst H. Johansson i Byske.

N:r 21. Överförmyndarna i Malå och Norsjö tingslag.

Författningsenligt kungöres, att överförmyndarna i Malå och Norsjö
tingslag kunna under år 1932 av allmänheten träffas uti tjänsteangelägen¬
heter å nedannämnda ställen och tider, nämligen:

1) Överförmyndaren i Norsjö distrikt, J. Sjöberg i Norsjö, träffas i sin
bostad sista helgfria måndagen i varje månad klockan 9—11,30 f. m. samt
under februari månad dessutom varje lördag klockan 3—38 e. m.

2) Överförmyndaren i Malå distrikt, Frits Lindqvist i Malåträsk, träffas
i sin bostad sista lördagen i januari, de två första lördagarna i februari samt
under årets övriga månader sista lördagen i varje månad.

Umeå i landskansliet den 19 januari 1932.

På Länsstyrelsens vägnar:
GUSTAF HULTMAN. ALLAN RIETZ.

Umeå 1932. A.-B. Nyheternas tryckeri