OCR Output

2 1932 DEN 12 JANUARI. N:ris 14—17

N:r 17. Personer, förordnade att verkställa växelprotester.

Författningsenligt kungöres härmed, att nedannämnda personer innehava
länsstyrelsens förordnande att vid förfall för vederbörande landsfiskaler verk¬
ställa växelprotester, nämligen:

Nordmaling: postmästaren Bror Ivar Lund,

Åsele: bankkamreraren A. Kant,

Robertsfors: förvaltaren Viktor Hörnström,

Degerfors: bankkamreraren Bertil Scherdin,

Burträsk: bankkamreraren Gustaf Edvin Boström,

Lövånger: bankkamreraren Folke Bredberg,

Nysätra: kassören Fredrik Wiklund och vid förfall för denne bankkamrera¬
ren J. A. Lindmark,

Jörn: bankkamreraren Einar Thorsen,

Dorotea: speditören Olof Östman,

Byske: flottningschefen Ernst Johansson,

Norsjö: skogsinspektoren Ludvig Lidström,

Holmsund: förste polismannen Alfons Björklund,

Vilhelmina: banktjänstemannen C. Rundqvist,

Bureå: kassören ÅA. E. Öqvist och vid förfall för denne fjärdingsmannen K.
A. Johansson,

Sorsele: handlanden Otto Karlsson,

Stensele: järnhandlanden J. Gottfrid Sjöberg,

Bjurholm: kassören Axel Johnson,

Nyåker: distriktspolisen Olof Gotthard Grundström och vid förfall för den¬
ne stationsmästaren Karl Danielsson,

Lycksele: bankkamreraren Otto Nicodemus Jacobsson vid förfall för lands¬
fiskalen i Lycksele södra distrikt.

Umeå i landskansliet den 12 januari 1932.

-—e — ee ts Je — fr fr

j-—e -— — -—? -—? jr? rr

-— je rt —

¬

På Länsstyrelsens vägnar:

GUSTAF HULTMAN. ALLAN RIETZ.

Umeå 1932. A.-B. Nyheternas tryckeri